Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

 

Internetový obchod www.velkoobchod-darky.cz se řídí Nákupním řádem, který přesně stanoví práva a povinnosti provozovatele (prodávajícího) a zákazníka (kupujícího). Právní vztahy založené uzavřením smlouvy o koupi věci nabízené v našem internetovém obchodě se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku - elektronické pošty.

2. Objednávka, uzavření kupní smlouvy

 

 • Smlouva o koupi věci nabízené naším internetovém obchodem je uzavřena okamžikem obdržení Vaší objednávky. Kupující podáním objednávky stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.
 • Po obdržení řádně vyplněné objednávky Vám náš internetový obchod formou elektronické pošty potvrdí, že Vaše objednávka byla přijata.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce nebo místo, na kterém se dohodnete s naším obchodním zástupcem. Zboží je dodáno osobně prostřenictvím našeho obchodního zástupce nebo dobírkou prostřednictvím spediční firmy.
 • Zboží se stává majetkem kupujícího v okamžiku jeho převzetí za podmínky zaplacení kupní ceny a případně poštovného.
 • Podáním závazné objednávky kupující souhlasí s archivováním jeho osobních dat a údajů o jeho nákupech.
 • Minimální odběr při osobním vyzvednutí není omezený.

 • Všechny ceny uvedené na webových stránkách jsou včetně DPH.
 • V případě že je někde cena 0 Kč, znamená to že zboží není momentálně skladem popř. se jedná o chybu webu (napadení virusem)
 • Všichni registrovaní klienti na naších webových stránkách souhlasí s tím, že jim budeme zasílat obchodní sdělení. Jestli někdo nesouhlasí, potom prosím napsat na info@saneka.eu s tím, že nesouhlasíte se zasíláním obchodních sdělení.

3. Uplatnění reklamace

 

V případě, že spotřebitel objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty vadu, má právo na reklamaci.

Reklamaci je možné uplatnit osobně nebo poštou na prodejně firmy 

 • V případě že probíhá reklamace kurýrní službou nebo českou poštou, tak je potřeba předem upozornit o tom, že zasílate zboží na reklamaci popř. vrácite jako závadné. Kontaktujte nás emailem nebo telefonicky popř. jiným způsobem, aby se v případě ztráty (např. Česká pošta) reklamační zásilka včas začala hledat.

4. Vyřízení reklamace

 

Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30 ti dnů od jejího uplatnění. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má spotřebitel právo na výměnu věci za stejnou novou bezvadnou věc, nebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží spotřebiteli.

Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace (zejména náklady na dopravu reklamovaného zboží k nám).

5. Odstoupení od kupní smlouvy

 

 • Kupující má právo od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit podle Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., v platném znění (to neplatí, bylo-li zboží upraveno podle přání kupujícího), je-li v originálním a bezvadném obalu bez známek užívání nebo opotřebování. Při vrácení zboží v poškozeném obalu si prodávající účtuje skonto ve výši 10 - 30 % dle stavu poškození.Při zaslání zboží je určující datum odeslání. Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku dohodnutým způsobem.
 • Kupující má právo od smlouvy odstoupit z titulu odpovědnosti prodávajícího za vady prodané věci dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
 • Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit za předpokladu, že si kupující dodané zboží nepřevezme nebo odmítne převzít.
 • Odstoupit od smlouvy lze i po vzájemné dohodě.
 • Kupující musí pro platné odstoupení od smlouvy učinit jednostranný projev vůle určený provozovateli internetového obchodu. Takový projev vůle musí mít písemnou formu.

6. Závěrečná ustanovení

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 21.06.2010. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Košík

Košík je prázdný


Vstup pro zákazníka